EHBO

 • ABC protocol

   17,50
  Wat is de juiste manier van handelen? Leg alle stappen (kaarten) op een rijtje zodat er een duidelijke volgorde van handelingen ontstaat. Bij het nabespreken kun je nog eens de nadruk leggen op welk moment is de juiste om te bellen? En waar ligt het kaartje met de tekst "sluit de AED aan zodra deze aanwezig is"? Cursisten kunnen in groepjes van 2 of 3 dit protocol neerleggen zodat ze ook met elkaar overleggen wat de juiste aanpak is (peer-to-peer feedback)
 • Welke arm moet waar naartoe als je een bewusteloos slachtoffer wil om draaien of in de stabiele zijligging leggen? En welk been moet omhoog om te draaien?
 • Didactisch hulpmiddel om EHBO lesstof te herhalen / op te frissen. Zet je cursisten aan het werk in groepjes van 2-3 personen en laat ze zelfstandig ontdekken welke kennis ze paraat hebben. Doordat de kaarten nummers hebben (die elkaar niet logisch opvolgen) kan de instructeur, of de cursisten zelf eenvoudig beoordelen of alle kaarten in de goede volgorde liggen. Spel 1: algemene kennis EHBO
 •   Hoe kom je er nu achter dat alle deelnemers alle kennis van de EHBO paraat heeft? Laat ze zelfstandig werken met een LOCO doos. Laat de deelnemers in groepjes van 2 de vragen beantwoorden, daarna kunnen ze zichzelf controleren door de doos om te draaien en te kijken of het juiste kleurfiguur zichtbaar is. Foute antwoorden worden zichtbaar en kunnen hersteld worden.
 • In dit boekwerk vindt de opdrachten enkelzijdig geprint zodat je geen doorslag hebt met kopiëren. Ook de oplossingen van alle opdrachten zijn uitgewerkt en bevinden zich achter in het boekwerk.
 • De speeltijd is variabel, afhankelijk van het aantal kaarten dat gespeeld wordt. Als instructeur kun je een bepaald thema behandelen (bijvoorbeeld met botten, spieren en gewrichten) of  kiezen om de kennis van de anatomie van het lichaam aandacht te geven.
 • Spelvorm in in een groep actief na te denken over welke vragen je eerst stelt en welke later. Deze spelvorm behandeld letsels. Speeltijd is variabel.