Workshop Incident Management

Workshop Incident Management

Incident management oefen snelweg

Blended: ± 1 uur online  + 2 uur klassikaal
Maximaal 14 cursisten in een groep

Deze workshop kan door iedereen gevolgd worden, met en zonder voorkennis van EHBO.

Incident Management is er op gericht om hoofdwegen zo snel mogelijk na het optreden van een incident vrij te maken voor de ongehinderde doorgang van het verkeer.

Tijdens deze workshop maakt u kennis met de afspraken en regels die er zijn bij de hulpverlenende diensten zoals politie, brandweer, ambulance, Rijkswaterstaat en de bergingsbedrijven.

Ook is er aandacht voor de rol van de burgerhulpverlener en zijn / haar plaats in een hulpverlening op het snelwegen net of het onderliggende wegennet.

Er wordt geoefend met diverse scenario’s met een “snelweg” die gebruikt wordt om d.m.v. een helikopter-vieuw de situatie’s helder te krijgen zonder werkelijk op een snelweg te staan.

Als de workshop wordt verzorgd aan EHBO instructeurs kunnen er bijscholingspunten aan worden toegekend.

Heb je vragen of ideeën? 

Bel 06-55796932 of stuur een mail naar info@HOT-EHBO.nl

Neem contact op