Bijscholing Instructeur EHBO

Voor instructeurs
Certificaat

Bij voldoende getoonde competenties ontvangt u een certificaat van Het Oranje Kruis:

Bijscholing Instructeur EHBO

Oefenkaarten EHBO cursus

In Arnhem Noord (Cattepoelseweg) komt regelmatig een groep EHBO instructeurs bij elkaar om de benodigde bijscholingspunten als EHBO instructeur te behalen. De groep bestaat uit een gemêleerd gezelschap met diverse achtergronden en interesses. Iedere bijscholingsavond zijn er 1 of 2 instructeurs die een onderwerp hebben voorbereid en dit delen met de rest van de groep. De lessen die we op deze manier aan elkaar geven hebben als doel om er als instructeur beter van te worden. Alle lessen worden begeleid door een arts en/of een verpleegkundige. Ook is er altijd een didacticus aanwezig die de verzorgde les bespreekt met de groep en de betreffende instructeur(s).

Na de les ontvangen de aanwezige instructeurs én de instructeurs die de les hebben verzorgd, de vooraf vastgestelde punten in PE-online. Ook de getoonde vaardigheden kunnen worden verwerkt in het systeem, zodat hercertificering plaats kan vinden.

11 september 2019 Diverse vormen van feedback geven in de les. oa het gebruik van videobeelden bij het nabespreken van een casus
09 oktoberWonden, bloedingen en shock
13 november Snelle ademhaling, drenkeling en bijna verdrinking
11 decemberBevriezingswonden, Hitteproblemen zoals hittekramp, hitte stuwing en hitteberoerte
08 januari 2020wandelletsel en blaren bij sporten, sportletsels
12 februari EH verlenen aan een slachtoffer met meerdere letsels, oog- en oorletsel
13 maart Diverse casussen uitvoeren, aftekenen vaardigheden
08 aprilplanning van het nieuwe lesprogramma

Lessen zijn steeds van 19.30 tot 22.00 uur.

Als je een enkele les wil bijwonen of wil aansluiten bij deze groep, neem dan even contact op met mij.

Heb je vragen of ideeën? 

Bel 06-55796932 of stuur een mail naar info@HOT-EHBO.nl

Neem contact op